Strona główna!

Bardzo serdecznie zapraszamy na nową stronę internetową Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

Nowa strona Cechu


 

Cech istnieje od 1953 roku, działa zgodnie ze Statutem Cechu, Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. W skład Zarządu wchodzą: Starszy Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie Zarządu.

 

 

  • Od 01.02.2009 r. powołano Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie, którego organem założycielskim i prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

 

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub jego zastępcę oraz Dyrektora Biura Cechu. Pracą Biura Cechu kieruje Dyrektor Biura.

 

 

 

Zrzeszamy blisko 190 zakładów rzemieślniczych w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych. Ogólna liczba zrzeszonych zakładów rzemieślniczych to 208 .

 

Działalność biura CRR

       -   Organizujemy szkolenia BHP

-    Prowadzimy nadzór nad przygotowaniem zawodowym:

-          spisujemy umowę o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi,

-          współpraca z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami szkół zawodowych

-          kompletowanie i przyjmowanie wniosków o przystąpienie do egzaminów czeladniczych

-          Sporządzamy dokumenty takie jak:

-          wniosek o refundacje

-          zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

-          Obsługa rzemieślników w zakresie deklaracji ZUS, podatków dochodowych od osób fizycznych,

-          Organizujemy spotkania środowiskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copryrighted by: cech-krotoszyn.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone!